Privacy beleid

Informatierecht

In overeenstemming met de wet Bescherming Persoonsgegevens, informeert Besized de gebruiker over de door Besized geautomatiseerde creatie van een databestand met persoonlijke gegevens die onder de verantwoordelijkheid vallen van Besized, met als doel het onderhouden en beheren van de relatie met website bezoekers of gebruiker die toegang hebben tot de website of de applicatie. De persoonlijke data zal bewerking ondergaan met als doel om de gebruiker te identificeren en om de data van lichaamsmaten te gebruiken voor een virtueel en persoonlijk maatadvies voor kleding. De gebruiker of zijn juridisch vertegenwoordiger erkennen dat de data gedeeld kan worden met samenwerkende organisaties dan wel onderdelen van die organisaties, met als doel het construeren van een virtueel en persoonlijk profiel met lichaamsmaten of een maatadvies voor kleding.

Doel

De data die geleverd wordt door de gebruiker wordt verzameld om invulling te geven aan de wensen van de gebruiker, het leveren van informatie en/of diensten aan de gebruiker die hij of zij wenst dan wel voor de levering van nieuwe informatie en/of diensten.

Instemming gebruiker

Het gebruiksrecht van de eerder genoemde website, de applicatie, als ook het versturen van gegenereerde e-mails, impliceren de instemming van de gebruiker voor de geautomatiseerde bewerking van de data ten behoeve van marketing doeleinden voor Besized. De data zal niet overgedragen worden aan derde partijen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de benodigde informatie ten aanzien van persoonlijke data op vrijwillige basis geleverd; het weigeren om deze informatie te leveren zal op geen enkele wijze een verlaging in de kwaliteiten en kwantiteit van de dienstverlening impliceren voor de gebruiker. Indien het voorkomt dat verplichte informatie niet is aangeleverd of dat de aangeleverde data incorrect is, zal Besized niet in staat zijn de gebruiker de gevraagde diensten te leveren, zijn of haar aanvraag te verwerken of hem of haar te voorzien van de gevraagde informatie. Ouders of wettelijk voogd van het kind, stemmen in met de aanlevering en verwerking van de data voor de genoemde doelstellingen, wetende dat de toestemming op ieder willekeurig moment ingetrokken kan worden.

Rechten van de gebruiker

De gebruiker heeft recht op toegang, rectificatie, opzegging en in beroep te gaan tegen de bewerking van zijn persoonlijke data, in overeenstemming met de voorwaarden zoals beschreven in de wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor verhoging van het gebruiksgemak, is de gebruiker bevoegd het uitoefenen van de eerder genoemde rechten hier schriftelijk melding van te maken op het volgende e-mail adres: info@besized.com. Besized gebruikt geen « spam » technieken; vergelijkbaar, de gebruikers worden niet geregistreerd in ons bestand na louter een bezoek op onze website. Besized verwerkt alleen die informatie die is aangeleverd door gebruikers per e-mail of wanneer informatie gevraagd wordt door onze diensten. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, opzegging en in beroep gaan eveneens uitoefenen door dit schriftelijk kenbaar te maken bij ConsuWijzer, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag, of elektronisch via: https://www.consuwijzer.nl/klacht-indienen-bij-consuwijzer.

Beveiliging

Besized onderhoud de beveiligingsniveaus van data bescherming, in overeenstemming met de CBP Richtsnoeren inzake de beveiliging van persoonsgegevens van februari 2013, waarin beveiligingsmaatregelen zijn benoemd met betrekking tot het geautomatiseerd verwerken van persoonlijke data. Desondanks, dienen gebruikers zich bewust te zijn van het feit dat beveiligingsmaatregelen niet onfeilbaar zijn. Met betrekking tot de zaken die betrekking hebben op de bescherming van persoonlijke data, kan de gebruiker contact met ons opnemen middels e-mail: info@besized.com.

Beleidswijzigingen

Door gebruik te maken van de Besized dienstverlening of de website, stemt u in met het privacy aanpak zoals beschreven in dit beleid. Wij behouden ons het recht voor, met uiterste zorgvuldigheid en met of zonder voorafgaande persoonlijke melding, tot het wijzigen, aanpassen of anderszins veranderen van het voorliggende beleid op enig moment. Deze aanpassingen treden direct in werking zodra deze gepubliceerd zijn op de website. Derhalve wordt u aangemoedigd om de datum van dit beleid te controleren wanneer u gebruik maakt van de Besized dienstverlening of de website om te controleren of het beleid is geactualiseerd.

Meer weten over Besized? 

Neem contact op